ترانسفورماتور

این نوع ترانسفورماتورها دارای سیستم نگهداری روغنی هستند که از تماس روغن عایق با اکسیژن و رطوبت که عوامل اصلی فساد روغن و کاهش استقامت الکتریکی آن می باشد جلوگیری می کند.این کار سبب بهبود شرایط بهره برداری شده در نتیجه نیازی به عملیات نگهداری در طول عمر ترانسفورماتور نخواهد بود. ترانسفورماتورهای هرمتیک برای نصب در محیط های مرطوب، مواردی که محدودیت عملیات نگهداری وجود دارد، ترانسفورماتورهای با نصب هوایی و فضاهای محدود مثل پست های کمپکت و پکیج بر انواع معمولی برتری دارند. ترانسفورماتورهای هرمتیک سه فاز روغنی توزیع بخش عمده محصولات تولید شده در گروه ایران ترانسفو را تشکیل داده که محدوده  ۲۵ تا ۵۰۰۰kVA و حداکثر ولتاژ سیستم تا ۳۶kV را شامل می شود.

۱- هرمتیک بدون بالشتک گازی

که دارای ساختار بسته، بدون بالشتک گاز، بطور کامل پر از روغن، وله ای ارتجاعی است.

هرمتیک بدون بالشتک گازی

هرمتیک بدون بالشتک گازی

۲- هرمتیک با بالشتک گازی

که دارای ساختار بسته بدون منبع انبساط، با بالشتک گازی(گاز نیتروژن)، دیواره های مخزن صلب و رادیاتورهای خنک کننده آن که می تواند بصورت جدا شدنی یا جوش شده روی مخزن باشد.

هرمتیک با بالشتک گازی

هرمتیک با بالشتک گازی

در ترانسفورماتورهای هرمتیک کاملا پر از روغن، انبساط و انقباض روغن توسط مخزن فولادی و ارتجاعی آن (طرح مخزن با حجم متغیر) صورت می گیرد که در حداکثر فشار حالت کاری تنها کسری از فشار طراحی شده قابل تحمل ایجاد می شود. این ترانسفورماتورها همیشه بصورت کامل پر از روغن تحویل و حمل شده و برای طول دوره عمرشان آببندی شده اند. در ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی، انبساط و انقباض روغن بوسیله بالشتک گاز نیتروژن واقع در بالای سطح روغن صورت می گیرد. این ترانسفورماتورها عموما دارای مخزن صلب رادیاتوری (جوش شده یا قابل باز شدن) بوده و بوشینگ های LV, HV آنها در سمت طولی مخزن قرار دارند.ترانسفورماتورهای هرمتیک بدون بالشتک گازی دارای لوله مخصوص پر کردن روغن با ارتفاع کافی بوده که از پر شدن کامل روغن خصوصا در بوشینگ های روغنی اطمینان حاصل شود.

تجهیزات ویژه هرمتیک:

 •  روغن نما
 • رله حفاظت هرمتیک
 •  فشار شکن
 • نشانگر میزان فشار و خلاء
 •  رله فشار ناگهانی
 • دریچه تزریق گاز
 •  رله های چند کاره DMCR,DGPT2.
  تجهیزات ویژه هرمتیک

  تجهیزات ویژه هرمتیک

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی را از نقطه نظر ارتباط روغن با فضای بیرون (تنفس ترانسفورماتور) به دو دسته ذیل می توان تقسیم کرد:

 1. نوع هرمتیک
 2. نوع دارای منبع انبساط (کنسرواتوری)

تجهیزات استاندارد:

 •  کلید تنظیم ولتاژ در حالت بی باری
 •  رطوبت گیر
 •  ترمومتر عقربه ای روغن
 •  روغن نما
 • قلاب های حمل، چرخ ها، محل های تخلیه و نمونه گیری روغن

تجهیزات اختیاری:

 • رله بوخهلس
 • ترمومتر سیم پیچ
 • ترانسفورماتورهای جریان (CT)
 • جعبه ترمینال
 • جعبه کابل سمت فشار قوی و یا فشار ضعیف
 •  Bus duct فشار ضعیف
 •  پایه از نوع Skid
۱۳۹۸-۱-۳ ۱۰:۳۹:۵۳ +۰۴:۳۰