اینورتر شارژر خورشیدی

قدرت اینورتر ۸۰۰ وات
قدرت شارژر ۵۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۱۲ ولت DC
نوع کنترل شارژ PWM

قدرت اینورتر ۱۶۰۰ وات
قدرت شارژر ۵۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۲۴ ولت DC
نوع کنترل شارژ PWM

قدرت اینورتر ۲۴۰۰ وات
قدرت شارژر ۵۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۲۴ ولت DC
نوع کنترل شارژ PWM

قدرت اینورتر ۴۰۰۰ وات
قدرت شارژر ۵۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۴۸ ولت DC
نوع کنترل شارژ PWM

قدرت اینورتر ۳۲۰۰ وات
قدرت شارژر ۸۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۴۸ ولت DC
نوع کنترل شارژ MPPT

قدرت اینورتر ۴۰۰۰ وات
قدرت شارژر ۸۰ آمپر
ولتاژ ورودی ۴۸ ولت DC
نوع کنترل شارژ MPPT

۱۳۹۸-۱-۲ ۱۹:۰۷:۵۸ +۰۴:۳۰